Suundade tutvustused

2019/2020. õppeaastal võetakse õpilasi vastu neljas erinevas suunas – loodus-reaal, majandus-, humanitaar- ja sotsiaalsuunas.

Gümnaasiumihariduseks vajalikust 96 kursusest 84 kursust õpivad kõik õpilased ühesuguse kava järgi. Lisaks valib õpilane õppesuunaga 8 suunakursust ning vähemalt 4 ülekoolilist valikkursust.

Kursuste jaotus

Suunakursuste tutvustused:

Loodus-reaalsuund Majandussuund Humanitaarsuund Sotsiaalsuund

Ülekoolilised valikkursused:

mõttesport, maailmareligioonid, psühholoogia, usundiõpetus, A1-rootsi keel, A1-prantsuse keel, soome keel, liikumine ja tervis, joonestamine, bioloogia praktikum, praktiline eesti keel, matemaatika praktikum, vene kultuur, innovatsioon ja tulevikukujundamine, riigikaitse, suhtlemispsühholoogia, majandusmatemaatika, keemia ja füüsika praktikum, filosoofia, jätkusuutlik majandus.

Kõiki valikkursusi igal õppeaastal ei pakuta. 10. klassi astuja teeb oma valikkursuste valiku dokumentide esitamisel juunis.