Suundade tutvustused

2018/2019. õppeaastal võetakse õpilasi vastu neljas erinevas suunas – loodus-reaal, majandus-, humanitaar- ja sotsiaalsuunas.

Gümnaasiumihariduseks vajalikust 96 kursusest 84 kursust õpivad kõik õpilased ühesuguse kava järgi. Lisaks valib õpilane õppesuunaga 8 suunakursust ning vähemalt 4 ülekoolilist valikkursust.

Suunakursuste tutvustused:

Loodus-reaalsuund Majandussuund Humanitaarsuund Sotsiaalsuund