close

LÜGi müüdid versus tegelikkus

E
T
K
N
R
L
P
26
27
28
29
30
01
02
03
04
05
Praegune kuupäev
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
01
02
03
04
05
06

müüdid
tegelikkus

Üleüldiselt kõikide suundade kohta:

* Pead juba enne kooli sissesaamist midagi suunapõhist/spetsiifilist oskama.

* Suunavalik ja suunaained defineerivad/mõjutavad väga palju.

Üleüldiselt kõikide suundade kohta:

* Enne sisseastumist ei ole suunapõhised oskused olulised.

* Suunakursuseid on 96-st 9 – seega need ei mõjuta suurt midagi.

LOODUSREAAL:

* Loodusreaal on „maakate“ ja nohikute suund.

* Loodusreaalis õpitakse keemiat ja füüsikat teistest suundadest rohkem. Rõhk on reaalainetel.

* Loodusreaal on kõige raskem suund.

* Loodusreaal on neile, kes soovivad saada arstiks.

LOODUSREAAL:

* Iga suund sisaldab mitmeilmelist igal õppeaastal oma nägu seltskonda.

* Loodusreaali ainus erinevus teistest suundadest on, et seal peavad kõik õppima laia matemaatikat.

* Selles suunas ei õpita teistest rohkem keemiat ja füüsikat.

* Suunast on mindud õppima erinevatesse (Eesti) ülikoolidesse, ka nt Eesti Kunstiakadeemiasse.

MAJANDUS:

* Majandussuund on poiste suund.

* Majandussuunas on kõige paremad sportlased.

* Majandussuunas ei saa hakkama, kui matemaatikaga hakkama ei saa.

* Majandussuuna õpilased on ülbed.

* Majandussuuna õpilased tegelevad õpilasfirma loomisega.

* Majandussuund on neile, kes tahavad äri teha.

MAJANDUS:

* Viimasel korral kandideeris tõepoolest poisse rohkem kui tüdrukuid, aga see ei ole igal õppeaastal nii.

* Parimate sportlike tulemuste ja majandussuuna vahele ei saa panna võrdusmärki.

* Iga suund sisaldab mitmeilmelist igal õppeaastal oma nägu seltskonda.

* Õpilasfirma loomisega saavad tegeleda kõik LÜGi õpilased, see ei ole suunapõhine tegevus.

* Oma äri loomine ei sõltu sellest, mis suunas õpitakse.

SOTSIAAL:

* Sotsiaalsuunas õpivad need, kes mujal hakkama ei saa.

* Sotsiaal on see suund, kuhu „kukutakse“.

* Sotsiaalsuunas on rõhk ajalool.

* Sotsiaalsuund on neile, kes soovivad töötada vanuritega või töötukassas.

 

SOTSIAAL:

* Konkurss on igasse suunda ühesugune.

* Iga suund sisaldab mitmeilmelist igal õppeaastal oma nägu seltskonda.

* Ainult üks suunaaine on seotud ajalooga. Ehk siis suunas rõhk sellele ei ole ja on vaid üks ajaloo kursus (96-st) lisaks.

* Sotsiaalsuunas õppides on väljavaated kõikideks võimalikeks elukutseteks.

 

HUMANITAAR:

* Humanitaarsuund on tüdrukute suund.

* Humanitaarsuunas ei õpita paljusid põhiaineid (nt füüsikat ja matemaatikat), rõhk on teatrikunstil ja luuletuste kirjutamisel.

* Humanitaarsuunas õpitakse vaid keeli.

* Humanitaaris saadud haridusega pole tulevikus midagi peale hakata.

* Humanitaarsuunas on hipsterid.

* Humanitaarsuund on ekstravertidele, kes soovivad tulevikus tegeleda teatri või kunstiga.

HUMANITAAR:

* Viimasel korral kandideeris tõepoolest tüdrukuid rohkem kui poisse, aga see ei ole igal õppeaastal nii.

* Humanitaarsuunas õpitakse täpselt sama palju põhiaineid kui näiteks loodusreaalsuunas. Kohustuslik teatrikursus on vaid üks 96-st.

* Humanitaarsuunas ei ole mitte ühtegi keelekursust rohkem kui teistes suundades. Lisakeeled on valikkursustena kogu koolile.

* Humanitaarsuunas õppides on väljavaated kõikideks võimalikeks elukutseteks ja õppima on mindud erinevatesse (Eesti) ülikoolidesse, ka nt TalTech-i.

keyboard_arrow_up