close

LÜGi müüdid versus tegelikkus

E
T
K
N
R
L
P
29
30
31
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
Praegune kuupäev
28
29
01
02
03


2023-2025


2020-2021

müüdid
tegelikkus

Üleüldiselt kõikide suundade kohta:

* Pead juba enne kooli sissesaamist midagi suunapõhist/spetsiifilist oskama.

* Suunavalik ja suunaained defineerivad/mõjutavad väga palju.

Üleüldiselt kõikide suundade kohta:

* Enne sisseastumist ei ole suunapõhised oskused olulised.

* Suunakursuseid on 96-st 9 – seega need ei mõjuta suurt midagi.

LOODUSREAAL:

* Loodusreaal on „maakate“ ja nohikute suund.

* Loodusreaalis õpitakse keemiat ja füüsikat teistest suundadest rohkem. Rõhk on reaalainetel.

* Loodusreaal on kõige raskem suund.

* Loodusreaal on neile, kes soovivad saada arstiks.

LOODUSREAAL:

* Iga suund sisaldab mitmeilmelist igal õppeaastal oma nägu seltskonda.

* Loodusreaali ainus erinevus teistest suundadest on, et seal peavad kõik õppima laia matemaatikat.

* Selles suunas ei õpita teistest rohkem keemiat ja füüsikat.

* Suunast on mindud õppima erinevatesse (Eesti) ülikoolidesse, ka nt Eesti Kunstiakadeemiasse.

MAJANDUS:

* Majandussuund on poiste suund.

* Majandussuunas on kõige paremad sportlased.

* Majandussuunas ei saa hakkama, kui matemaatikaga hakkama ei saa.

* Majandussuuna õpilased on ülbed.

* Majandussuuna õpilased tegelevad õpilasfirma loomisega.

* Majandussuund on neile, kes tahavad äri teha.

MAJANDUS:

* Viimasel korral kandideeris tõepoolest poisse rohkem kui tüdrukuid, aga see ei ole igal õppeaastal nii.

* Parimate sportlike tulemuste ja majandussuuna vahele ei saa panna võrdusmärki.

* Iga suund sisaldab mitmeilmelist igal õppeaastal oma nägu seltskonda.

* Õpilasfirma loomisega saavad tegeleda kõik LÜGi õpilased, see ei ole suunapõhine tegevus.

* Oma äri loomine ei sõltu sellest, mis suunas õpitakse.

SOTSIAAL:

* Sotsiaalsuunas õpivad need, kes mujal hakkama ei saa.

* Sotsiaal on see suund, kuhu „kukutakse“.

* Sotsiaalsuunas on rõhk ajalool.

* Sotsiaalsuund on neile, kes soovivad töötada vanuritega või töötukassas.

 

SOTSIAAL:

* Konkurss on igasse suunda ühesugune.

* Iga suund sisaldab mitmeilmelist igal õppeaastal oma nägu seltskonda.

* Ainult üks suunaaine on seotud ajalooga. Ehk siis suunas rõhk sellele ei ole ja on vaid üks ajaloo kursus (96-st) lisaks.

* Sotsiaalsuunas õppides on väljavaated kõikideks võimalikeks elukutseteks.

 

HUMANITAAR:

* Humanitaarsuund on tüdrukute suund.

* Humanitaarsuunas ei õpita paljusid põhiaineid (nt füüsikat ja matemaatikat), rõhk on teatrikunstil ja luuletuste kirjutamisel.

* Humanitaarsuunas õpitakse vaid keeli.

* Humanitaaris saadud haridusega pole tulevikus midagi peale hakata.

* Humanitaarsuunas on hipsterid.

* Humanitaarsuund on ekstravertidele, kes soovivad tulevikus tegeleda teatri või kunstiga.

HUMANITAAR:

* Viimasel korral kandideeris tõepoolest tüdrukuid rohkem kui poisse, aga see ei ole igal õppeaastal nii.

* Humanitaarsuunas õpitakse täpselt sama palju põhiaineid kui näiteks loodusreaalsuunas. Kohustuslik teatrikursus on vaid üks 96-st.

* Humanitaarsuunas ei ole mitte ühtegi keelekursust rohkem kui teistes suundades. Lisakeeled on valikkursustena kogu koolile.

* Humanitaarsuunas õppides on väljavaated kõikideks võimalikeks elukutseteks ja õppima on mindud erinevatesse (Eesti) ülikoolidesse, ka nt TalTech-i.

keyboard_arrow_up