Läänemaa Ühisgümnaasiumi 10. klassi vastuvõtmise avalduste vastuvõtt ja vestlusele registreerimine algab sisseastumise infosüsteemis SAIS 10. mail 2022.

Avalduse esitamiseks SAISis on vajalik ID-kaart koos kehtivate sertifikaatidega või mobiil-ID. Avaldusi võetakse vastu kuni 8. juunini (kaasa arvatud).

10. klassi vastuvõtmise eeldusteks on:
1) põhiharidus või vastav välisriigis omandatud haridus;
2) vähemalt rahuldavad hinded põhikooli lõputunnistusel;
3) sooritatud ühtsete ülesannetega põhikooli lõpueksam eesti keeles (või eesti keel teise keelena) ja matemaatikas, nende puudumisel kooli sisseastumiseksam vastavas õppeaines;
4) läbitud sisseastumisvestlus.

Õpilasel tuleb teada anda peale põhikooli ühtsete ülesannetega eesti keele ja matemaatika eksamite sooritamist (alates 6. juunist – 8. juunini), kas ta osales või ei osalenud eksamitel, osalemise korral tuleb märkida mõlema eksami eest saadud punktid siia.

Vestlused toimuvad perioodil 13.-20. juuni 2022. Põhikooli valikeksami kuupäeval (14. juuni) vestlusi ei toimu.

Sisseastumisvestlusele võtab sisseastuja kaasa:
1) isikut tõendava dokumendi;
2) 9. klassi klassitunnistuse;
3) põhikooli lõputunnistuse ja hinnetelehe, kui see on õpilasele vestluse ajaks välja antud;
4) tõendi põhikooli ühtsete ülesannetega eesti keele ja matemaatika lõpueksami tulemuse kohta punktides (juhul kui eksamitulemused ei ole märgitud klassitunnistusele või hinnetelehele punktides või protsentides).

Loe vastuvõtu kohta lähemalt siit

Loe suundade tutvustusi siit