Vastuvõetud õpilaste nimekiri

Vastuvõetud õpilased kinnitavad oma õppima asumise hiljemalt 17. juunil 2021 SAISis.

Vastuvõetud õpilased toovad 21. juunil (kell 10-14) või 28.-29. juunil 2021 (kell 10-14) kooli kantseleisse järgmised dokumendid:

vanema või eestkostja nõusolek õppima asumiseks;

isikut tõendava dokumendi koopia;

ametlikult kinnitatud väljavõte tervisekaardist või tervisekaart;

põhihariduse omandamist tõendav dokument (põhikooli lõputunnistus ja hinneteleht);

klassi tunnistus.