10. klasside esimene kogunemine toimub 31. augustil kell 12.00 kooli aulas.

Räägitakse õppekorraldusest, huvitegevusest, toimub klassijuhataja tund ning jagatakse õpikud.

Õpilaste jaotus 10. klassidesse