10. klassi õpilaste vastuvõtt 2019/2020. õa

Läänemaa Ühisgümnaasium võtab 2019/2020. õppeaastaks 10. klassi õpilasi vastu põhikooli lõputunnistuse, 9. klassi klassitunnistusele kantud hinnete, vastuvõtu testi ja vastuvõtuvestluse tulemuste alusel.

Avalduste vastuvõtt alates 7. märtsist – 2. aprillini sisseastumise infosüsteemis www.sais.ee

Vastuvõtu testid 3. aprillil 2019 kell 13.00.

Vastuvõtu vestlused 22.-24. aprill. Vestlusele tulles on sisseastujal kaasas isikut tõendav dokument ning 9. klassi klassitunnistus.

Vastuvõetav õpilane kinnitab oma õppima tuleku hiljemalt 18. juuniks 2019 SAISis ning toob kooli kantseleisse 17.-18. juunil 2019 järgmised dokumendid: põhikooli lõputunnistus ja hinneteleht, 9. klassi klassitunnistus, isikut tõendav dokument, ametlikult kinnitatud väljavõte tervisekaardist, lapsevanema nõusolek kooli astumiseks ja isikuandmete töötlemiseks

Loe rohkem infot vastuvõtu kohta siit

Loe suundade kohta siit

LÜGi õpilaste vastuvõtu tingimused ja kord