Hoolekogu

Hoolekogu koosseis:

 esimees Karita Lubi lapsevanemate esindaja
 aseesimees Kalle Lõuna õppenõukogu esindaja
 sekretär Anneli Vaarpuu toetava organisatsiooni esindaja Lääne Maavalitsus
Madis Kütt vilistlaste esindaja
Lauri Luik vilistlaste esindaja
Liina Põld toetava organisatsiooni esindaja Haapsalu Linnavalitsus
Britta Sool õpilasesinduse esindaja
Ruth Opmann koolipidaja esindaja Haridus- ja Teadusministeerium

 

Lastevanemate esindajale kooli hoolekogus annab nõu lastevanemate nõukoda, kuhu on valitud iga klassi lastevanemate hulgast üks liige.

Nõukoja koosseis:

10.H Piret Saar
10.LR Piret Soonmann
10.M Karita Lubi
10.Ü Merilin Niilop
11.M Sven Köster
11.R Anneli Rasu
11.H Heli Nöör
11.SST Marian Kukk
12.M Taavi Käsk
12.R Kaari Kikut
12.H Aap Uspenski