Raamatukogu

Raamatukogu on avatud vahetundide ajal. Tundide ajal saab raamatukokku raamatukoguhoidjaga kokkuleppel.

Raamatukoguhoidja Anneli Ilves   anneli.ilves(at)lyg.edu.ee   5624 2586

 

Teadmiseks raamatukogu kasutajale

Läänemaa Ühisgümnaasiumi raamatukogu kasutajad võivad olla kõik Läänemaa Ühisgümnaasiumi õpilased, töötajad, vilistlased ja lastevanemad.

Raamatukogu teenused (kojulaenutus, kohalkasutus, teatmeteenindus, interneti ja andmebaaside kasutamine) on tasuta.

Raamatukogu kasutab tarkvara URRAM

Kojulaenutatavate teavikute tagastustähtaeg on kolm nädalat, õpikute tagastamine toimub kas peale kursuse lõpetamist või õppeperioodi lõpus.

Pikendada saab teavikute tagastamistähtaega kas raamatukogus, e-posti või telefoni teel.

Kaotatud või rikutud teavikud on raamatukogu kasutaja kohustatud asendama samade või raamatukogu poolt võrdväärseks tunnistatud teavikutega. Seda tehakse vastavalt kokkuleppele raamatukoguhoidjaga.

Arvutit võivad kasutada kõik raamatukogus lugejaks registreerunud.

Arvuti on mõeldud õppetööga seonduva materjali hankimiseks ja printimiseks.

Arvuti kasutaja ei tohi kasutada arvuti seadmeid ja tarkvara mittesihtotstarbeliselt, teha muudatusi arvuti konfiguratsioonis, salvestada andmeid arvuti kõvakettale ilma raamatukogutöötaja loata, külastada tasulisi lehekülgi, mängida arvutimänge.

LÜGi raamatukogu kasutuseeskiri

 

Perioodika kooliraamatukogus 2017

Ajakirjad: Imeline Teadus, Imeline Ajalugu, National Geographic Eesti, Eesti Loodus, Horisont, Kultuur ja Elu, Kaitse Kodu, Oma Keel, Värske Rõhk,  Ajalugu, Muusika, Vikerkaar, Akadeemia, Hea Kodanik, Pääste Elu, Vegan

Ajalehed: Lääne Elu, Postimees, Õpetajate Leht

 

Kasulikke linke teaviku otsingul

Eestimaa raamatukogude elektronkataloog URRAM

Siit leiad, kas otsitav teavik Läänemaa Ühisgümnaasiumi raamatukogus ja kui ei ole, siis võid selle leida mõnest teisest Sulle sobivast raamatukogust. Samuti näed sealt, kas raamat on välja laenutatud ja kui kauaks.

NB! Jälgi hoolega, et sa õige raamatukogu nime alt teavikut otsid!

Eestimaa raamatukogude elektronkataloog ESTER    

E-kataloog ESTER on 14 Eesti raamatukogu ühiskataloog. Kataloogis on andmeid ka ülikoolide ja kolledžite ning erialaraamatukogudes leiduva kohta.

ISE – humanitaar- ja sotsiaalteaduste artiklite bibliograafiline andmebaas

Eesti humanitaar- ja sotsiaalteaduste artiklite andmebaas (1993-2009)

Eesti artiklite andmebaas ISE 

Uus andmebaas ISE sisaldab seni e-kataloogis ESTER leidunud ja kõiki ELNET Konsortsiumi raamatukogudes (13 liikmesraamatukogu) alates aastast 2009 sisestatud artikleid. Andmebaas koostatakse peamiselt Eestis ilmuvate ajalehtede, ajakirjade, artiklikogumike ja jätkväljaannete põhjal.

EUROOPA LIIDU INFOKESKUS (küsimused ja vastused)

Küsimuste-vastuste andmebaas on koostatud Rahvusraamatukogu Euroopa Liidu infokeskuse infospetsialistide poolt ning põhineb Euroopa Liidu infokeskuses ja internetis kättesaadavatel materjalide ning vastava valdkonna ametnike ja spetsialistide eksperthinnangutel.

Eesti Rahvusraamatukogu