Õppekorralduse ajaplaan

  • Gümnaasiumis õppides läbitakse 3 õppeaasta jooksul vähemalt 96 kursust. Ühe õppeaasta jooksul tuleb läbida vähemalt 32 kursust.
  • Õppeaastas on 35 õppenädalat, kokku vähemalt 175 koolipäeva.
  • Õppeaasta on jagatud viieks 7 nädala pikkuseks perioodiks.
  • Õppeained on jaotatud kursusteks, iga kursuse (v.a kehaline kasvatus) ajaline kestvus on 21 õppetundi ühes perioodis.
  • Õppetunnid toimuvad koolis või väljaspool kooli ekskursiooni, õppekäigu või praktilise tööna.
  • Õppetunni pikkus on 75 minutit.
  • LÜGis kasutusel oleva perioodõppe puhul muutub tunniplaan viis korda aastas, iga uue perioodi alguses. Perioodide tunniplaanid koostatakse vastavalt kursuste aastaplaanile.
  • Uurimis- ja praktiliste tööde sooritamine toimub valdavalt 11. klassis.

2016/17. õppeaasta jaotumine perioodideks:

I periood ­– 1. september – 21. oktoober 2016

II periood – 31. oktoober – 23. detsember 2016

III periood – 9. jaanuar – 23. veebruar 2017

IV periood – 6. märts – 21. aprill 2017

V periood – 2. mai – 12. juuni 2017

12. klasside lõpuaktus 22. juunil kell 13.00

 

2016/17. õppeaasta koolivaheajad

1) sügisvaheaeg 22. oktoober 2016 – 30. oktoober 2016;

2) jõuluvaheaeg 24. detsember 2016 – 8. jaanuar 2017;

3) talvevaheaeg 24. veebruar 2017 – 5. märts 2017;

4) kevadvaheaeg 22. aprill 2017 – 1. mai 2017;

5) suvevaheaeg 13. juuni 2017 – 31. august 2017 (v.a. lõpuklassid).