VÕLV

Läänemaa Ühisgümnaasiumi õpilasesindus VÕLV (Võluvate Õpilaste Loominguline Valitsus) loodi 4. septembril 2013.

VÕLV on LÜGi  õpilaste esindusorgan, kuhu kuuluvad kõigi klasside õpilaste valitud esindajad ja õpilased, kes huvituvad koolielu põnevamaks muutmisest.  Õpilasesinduse tööd juhib juhatus, mis on viieliikmeline: monarh, asepäälik, infopäälik ja 2 nõunikku. Monarh ja asepäälik valitakse õpilaskonna ja õpetajate poolt hääletuse teel. Infopäälik ja nõunikud valitakse VÕLVi üldkogu liikmete poolt.

VÕLVi meeskond koosneb juhatuse liikmetest, vabatahtlikest valdkonnajuhtidest ja klasside valitud esindajatest. Suurprojektide korral laieneb VÕLV õpilasaktiiviks. Õpilasaktiivi töös saavad kaasa lüüa kõik aktiivsed õpilased, kes selleks soovi avaldavad. Neile määratakse ülesandeid jooksvalt. VÕLVil on oma esindajad õppenõukogus ja kooli hoolekogus, viimane valitakse VÕLVi liikmete poolt hääletuse teel. Nii juhatus kui hoolekogu liige valitakse üheks õppeaastaks.

VÕLV seisab hea selle eest, et kõikidel õpilastel oleks võimalus kaasa lüüa koolipoliitika kujundamisel, saada kogemusi, oskusi ja enesekindlust ning avardada silmaringi.

VÕLV teeb koostööd Eesti Õpilasesinduste Liiduga, Eesti Noorteühenduste Liiduga ja teiste haridust edendavate organisatsioonidega.

VÕLVi põhimäärus

VÕLV PAKUB OMA LIIKMETELE:

  • aktiivset osalemist kooli näo kujundamises;
  • omaalgatuse toetamist;
  • pidevat infot koolitustest ja üritustest;
  • tasuta või odavamad koolitusvõimalust õpilasesinduse arendamiseks;
  • kogemuste saamist ja eneseteostamise võimalust juhtimises, meeskonnatöös, esindamises, ettevõtlikkuses jne.

Monarh Andree Prees

Andree Prees

Asepäälik Jasper Vimm

Jasper Vimm

Juhatuse liige Britta Sool

Britta Sool

Juhatuse liige Martin Nerman

Martin Nerman

Infopäälik Rahel Elisabeth Toffer

Rahel Elisabeth Toffer

 

VÕLVi liikmed:

10.H Gert Käsk
Ago Martin Mäesalu
Kadi Kärolis Elisabeth Lõhmus
Johanna Liiv
10.LR Joosep Altmets
Karolin Kängsepp
Kenny-Robin Mastakov
Alika Tarakanova
10.M Roger Ase
Robin Ulla
Viktoria Joonasing
Emma Katariina Paajanen
10.Ü Dan Taidla
Karl-Edward Uibo
Kaspar Joonas Laurmann
Vilma Marie Loos
11.H Taniel Johan Eller
Liisa Rootare
Marko Maisalu
Hanna-Liina Salumets
Liivia Lints
Kriss-Lyna Prees
Anette Lunev
11.M Kaidi Liivamägi
Hendrik Murumägi
Artur Matto
Lisett Loderaud
Siim Pikkaro
Karel Saarkopli
11.R Elina Tomingas
Kertu Kiivit
Denis Salihov
11.SST Kris-Mariin Pals
Kaarel Koit
Ksenija Ivanova
12.H Martin Nerman
Sandra Saarniit
Greete Tikerpuu
12.M Britta Sool
Carmen Korjus
Rahel Elisabeth Toffer
Andres Proosväli
12.R Geerit Kikut
Andree Prees
Jasper Vimm
Brigita Põld