Suundade tutvustused

2017/18. õppeaastal võetakse õpilasi vastu kolmes erinevas suunas – loodus-reaal, majandus- ja humanitaarsuunas.

Gümnaasiumihariduseks vajalikust 96 kursusest 84 kursust õpivad kõik õpilased ühesuguse kava järgi. Lisaks valib õpilane õppesuunaga 8 suunakursust ning vähemalt 4 ülekoolilist valikkursust.

Vaata suunakursuste tutvustusi:

Loodus-reaalsuund Majandussuund Humanitaarsuund